Kategorier

tirsdag 24. november 2015

Ordet til Tore

Tore har lett etter noe.
Han vet ikke helt hva det er.
Johanne har mistet en tone
et sted mellom busker og trær.

Men Tore har funnet et ord,
et ord som han prøver i munnen.
Han vet ikke hva det betyr.
Men hva gjør nå det da i grunnen?

Det smaker litt spisst og litt delt,
litt blått og litt ute i hagen.
Og sier han ordet sitt høyt,
så killer det Tore i magen.

Og ordet det er som en drøm
som Tore må prøve å huske.
Det lusker seg rundt i hans kropp
som bare et slikt ord kan luske.

Langt inne i mørkeste skogen,
hvor skygger og fuktighet rår,
der ligger ei glenne i sola
hvor ordet til Tore står.

Johanne har mistet en tone.
Nå vokser den fram som en sang
som lengter til ordet til Tore
og har slik en underlig klang.

Den synger seg ut mellom trærne
til glenna med varsomme trinn.
Der finner den ordet til Tore,
der banker den på og vil inn.

Og sangen og ordet til Tore,
de binder til sammen en krans.
I senger av myrull i sola
blir ordet og sangen en dans.

I skjul av den dypeste skogen
de danser til sola går ned.
Og hva som må skje etter dette,
det bryr vi oss ikke med. 


mandag 9. november 2015

Benken

og han sitter der på benken
og han skjønner at hun ser
at han venter og hun ber ikke om mer
for hun graver i en grav som
bare hun kan grave i
og det eneste å gjøre er å bli

og han setter seg så stille
når hun daglig går forbi
og det eneste hun trenger, det er tid
til å grave sår og skatter
til å legge alt på plass
han er veggen i hus som er av glass

og en dag så er hun ferdig
og hun reiser seg og går
nikker stille til ham, vet at han forstår
og han reiser seg fra benken
og går bort en annen vei
han er den som venter, venter stilt på deg