Kategorier

onsdag 10. mai 2023

BALLADEN OM FRØKEN VIOLA FINK OG FISKER OG REDNINGSMANN EGON YDE

Tekst: Ivar Selmer-Olsen 1987
Melodi: «Jeg vil male dagen blå» av Pia Raug 1976
 
Jeg skrev «Balladen om frøken Viola Fink og fisker og redningsmann Egon Yde» sammen med mine eldste døtre sommeren 1987 en gråværsdag mellom sanddynene i Vorupør på Jyllands harde vestkyst. Alt i sangen er fri fantasi, bortsett fra at jeg på kirkegården fant de to poetisk inspirerende navnene på hver sin gravstøtte. Dessuten hadde flere av mennene på kirkegården benevnelsen «fisker og redningsmand». Det er all grunn til å påpeke at forfatteren kan ikke anklages for å ha inngående kjennskap til lokale forhold. Vi sang ofte Pia Raugs vise fra 1976 «Jeg vil male dagen blå» sammen med barna den gangen. Den egentlige tittelen var «Regnvejrsdag i november».
 
1
Kjenner du Viola Fink?
Alle sa at hun var flink.
Stadig strevde hun for føden,
brukte aldri smør til grøten,
klaget ikke over nøden.
Kjenner du Viola Fink?
 
2
Kjenner du Viola Fink?
Hun som dyrkede Kerrs Pink,
gullerødder, anemoner,
solgte dem til gamle koner
for å tjene noen kroner.
Kjenner du Viola Fink?
 
3
Frøken Fink fra Vorupør
elsket en fra lenger sør,
ville kysse ham på munnen,
sparede på kistebunnen.
Det var nokså dumt i grunnen.
Kjenner du Viola Fink?
 
4
Frøken Fink i Vorupør
hadde blikket vendt mot sør.
Til en fisker, Egon Yde,
kokte hun en diger gryte
med kartofler og berggylte.
Kjenner du Viola Fink?
 
5
Egon Yde het den mann.
Og Viola elsket ham.
Men han ville ikke flytte
til Violas hvite hytte,
ikke morens gryter bytte.
Kjenner du Viola Fink?
 
6
Frøken Fink i Vorupør
Burde skjønt det lenge før:
Dette at hun ikke trenger
bruke sine sparepenger
til å kjøpe dobbeltsenger.
Kjenner du Viola Fink?
 
7
Og Viola gråt seg rød.
Sa til slutt hun ville dø.
Vandret naken ned til stranden,
vasset uti helt til pannen,
ventede på redningsmannen.
Kjenner du Viola Fink?
 
8
Egon Yde, redningsmann
Voktet havet fra den strand
hvor Viola hadde vasset,
men så ikke at hun bakset
for han satt på utedasset.
Kjenner du Viola Fink?
 
9
Frøken Fink, hun druknet så.
Hun ble funnet etterpå.
Egon kom til kirkegården
høsten, vinteren og våren,
døde selv en tidlig morgen.
Kjenner du Viola Fink?
 
10
Frøken Fink fra Vorupør
burde glemt den mann fra sør,
han som satt på innedasset,
da han skulle stranden passe,
burde hevet ham av lasset.
Kjenner du Viola Fink?
 
11
Egon Yde, han var treg,
valgte morens svinestek
framfor elskov og poteter.
Intet finner, som det heter,
den som kun på dasset leter.
Kjenner du Viola Fink? 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar